LA QUINTA DEL ARTE

Taller Teatro inclusivo
por La Quinta del Arte en Sala 7, Ágora
Xoves 16 de novembro – 17:00 – 19:00 h.

Inscripcións: 625 126 235 o potencienmos@gmail.com

La Quinta del Arte

En La Quinta del Arte todos os nosos profesores son profesionais das artes escénicas e completan a súa formación con outras disciplinas sociosanitarias, isto permitiulles ter unha ampla experiencia con múltiples colectivos diversos: discapacidade intelectual, saúde mental, drogodependencias, discapacidade sensorial e física, demencias…
Enfrontarse a grupos diversos é o seu obxectivo, xa que permite que todos os integrantes coñézanse a través da súa creatividade e non a través das súas patoloxías.

 

Realizaremos un taller de 2 horas de duración o día 16 de novembro de 17 a 19 h.
Traballaremos a través do corpo, o ritmo e a creación de personaxes.
A creación será colectiva e o tema serán as relacións. O orzamento estimado sería de 250 euros. Dirixido a calquera persoa con ou sen experiencia teatral interesada no teatro, os procesos creativos e o desenvolvemento persoal, con e sen diversidade funcional.
O grupo máximo sería de 20 persoas e necesita inscrición previa ao 625126235 ou escribindo a potencienmos@gmail.com

La Quinta del Arte é unha asociación sociocultural da Coruña que pretende desenvolver efomentar a arte entre persoas con e sen discapacidade. O obxectivo prioritario é conseguir unha plena inclusión na sociedade de persoas con diversidade funcional, a través das artes escénicas.
Un centro onde a través do teatro e a creación, as persoas poderán desenvolver as súas
capacidades mermadas e potenciar as existentes.
Entendemos como diversidade, persoas de diferentes capacidades físicas, mentais, sensitivas, e ou distintas condicións económico-laborais, emocionais, culturais, etc.
Todo iso é, ademais, beneficioso para a súa vida cotiá, é unha axuda para aumentar a capacidade de aprendizaxe doutras materias, incrementa a curiosidade, a autonomía persoal, o respecto, e, por que non, as doses diarias de felicidade.
O teatro facilita a comunicación e a expresión libre de opinións. Supón un traballo integral da persoa, poñendo en xogo aspectos cognitivos, corporais, emocionais… un espazo que nos habilita como ser completos, complexos, únicos e capaces de crear outras realidades posibles.
A arte teatral é un vehículo de expresión que permite desenvolver a imaxinación, potencia a autonomía e favorece a integración.