DOCUMENTAL “RESILIENCIA”

 (CANCELADO) –  comunicado cancelación

Documental “Resiliencia” y Rap social (rapero COS) de SOS Racismo
en Fiandón Libros de Vello
Mércores 15 de Novembro – 19:00 h.

“RESILIENCIA”: Trátase dun video de corta duración onde persoas inmigrantes  relacionadas con SOS Racismo Galicia, dan conta da súa experiencia coa asociación e co entorno.

EL COS

“EL COS” Cantautor de música rap que dedica cancións a temáticas sociais como a loita contra o racismo e o machismo.

sosracismo-logo21

SOS RACISMO Galicia é unha organización sen ánimo de lucro, independente, laica, multicultural e plural, que se enmarca dentro da Federación de Asociacións de SOS RACISMO do Estado Español.
Movemento social antirracista que loita por conseguir un modelo social inclusivo, mestizo, intercultural e laico, onde toda a sociedade valore positivamente a riqueza social, económica e cultural que achega a diversidade, e onde todas as persoas poidan desenvolver a súa vida en igualdade de dereitos e oportunidades independentemente da súa raza, orixe, cultura ou relixión.

  • Favorecer a integración sociolaboral do colectivo inmigrante residente en Galicia.
  • Loitar contra calquera forma de discriminación por razón de cor de pel, de orixe, de cultura ou relixión para lograr unha sociedade xusta e libre de prexuízos e estereotipos.
  • Difundir valores, actitudes e prácticas para que a poboación recoñeza, acepte e normalice o carácter pluricultural e multirracial da sociedade galega, e valore positivamente a riqueza socioeconómica que achega a diversidade e a interculturalidad.

SOS Racismo Galicia pertence á Federación de Asociacións de SOS Racismo do Estado Español.

Actualmente SOS Racismo está presente en 13 comunidades autónomas, onde desenvolve o seu traballo dende hai máis de 20 anos. A nivel internacional, SOS Racismo ten presencia en diferentes países da UE, entre os que destaca o traballo de Francia ao longo dos últimos 30 anos.

As 13 entidades SOS Racismo traballamos conxuntamente en diferentes proxectos para lograr que a nosa actividade teña repercusión a nivel nacional.

A pesar de que SOS Racismo Galicia foi fundada en 1998, en Vigo, sufriu un amplo periodo de inactividade (2003-13). No ano 2013 retomou a sua actividade dende A Coruña de man dun equipo humano completamente renovado. Dende o ano 2016, conta tamén cunha delegación en Vigo.